ALKA GROUP ALKA GROUP ALKA GROUP

Kalite ve Çevre Politikalarımız

* Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayan,

* Mevzuat gerekliliklerini, sağlık ve çevre etkilerini gözeten ve risk oluşmadan önlem alan,

* Kalite, çevre ve verimli çalışma bilinciyle ülke ekonomisi ve küresel kalkınmaya katkı sağlayan,

* Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çalışanlarına ve paydaşlarına yol gösteren,

* Sürekli gelişen ve sürdürülebilir çalışma için tüm ilgili tarafların katılımını kolaylaştıran, daima öncü ve itibarlı,

* Güven kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih eden,

* Topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olmaktır.

ALKA GROUP.