ALKA GROUP ALKA GROUP ALKA GROUP

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

* Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

* İş kazası ve meslek hastalıkları risklerini değerlendirerek olası tehlikelere karşı önceden tespit edip , gerçekleşmeden önlemler geliştirmek,

* Tüm Çalışanlarımızı sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,

* Tüm çalışanlarımızın ,Tedarikçilerimizin ve Ziyaretçilerimizin, oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

* İSG önlemlerinin etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmeyi hedefleyen,Güvenilir ve önder bir kuruluş olmaktır.

ALKA GROUP.